Lietošanas noteikumi

Lūdzu, lasiet un iepazīstieties ar mūsu Lietošanas noteikumiem, kas attiecas uz jūsu lietošanu mūsu mājaslapā. Lietojot mūsu mājaslapu, jūs piekrītat noteikumu ievērošanai. Ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet mūsu mājaslapu.

Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus, ja mēs uzskatām to par nepieciešamu. Izmantojot mūsu mājaslapu pēc noteikumu izmaiņām, jūs piekrītat šīm izmaiņām.

Kontas

Lai izmantotu dažas funkcijas mūsu mājaslapā, jums var būt jāizveido konts. Jūs esat atbildīgs par savas konta informācijas precizitāti un pārvaldību. Neizmantojiet citas personas kontus bez atļaujas.

  • Piekrītat, ka jūsu paroles drošība ir jūsu atbildība.
  • Jūs piekrītat neizpaust savu paroli citām personām un negaidīt neautorizētas darbības no jūsu konta.
  • Jūs piekrītat mūsu privātuma politikai attiecībā uz jūsu konta informāciju.

Izvēles iespējas un piedāvājumi

Mūsu mājaslapā var būt izvēles iespēju un piedāvājumu sadaļas, kuras paredzētas tikai informatīviem nolūkiem. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šajās sadaļās esošo informāciju un jebkuru paļāvību, kas tajās tiek likta.

Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī mainīt vai pārtraukt jebkuru izvēles iespēju vai piedāvājumu, ko piedāvājam mūsu mājaslapā, bez iepriekšēja brīdinājuma.

Materiālu īpašums

Visi mājaslapā publicētie materiāli pieder mums un ir aizsargāti ar autortiesībām. Jūs nedrīkstat izmantot, kopēt vai atkārtoti izplatīt šos materiālus bez mūsu rakstiskas atļaujas.

Jebkura satura izmantošana bez atbilstošas atļaujas ir aizliegta un var radīt civiltiesisku un kriminālatbildību.